Småbarnsvømming 2-4 år

Her kan barn både med og uten tidligere svømmeerfaring gå. Kurset blir lagt opp ut fra de motoriske ferdighetene barnet har på denne alderen. Målet med dette kurset er å bli trygge og tørre å komme seg litt fram i vannet ved egen hjelp, dykke og hoppe fra kanten, gripe tak og redde seg selv .Kurset går over 9 ganger til samme tid og koster kr.1800.
Hvor mange plasser som blir ledige, er avhengig av hvor mange som slutter. Vi prøver å få til en teorikveld i forkant av kurset for de voksne.

Klikk her for påmelding, og bruk kursnummer 163