Småbarnsvømming

Småbarnsvømmekurset er delt opp i to grupper etter alder.

2-4 år

Her er det lagt opp til mer lek og kortere intervaller da barn i denne alderen er mer utålmodig og har større krav til variasjon for å holde motivasjonen oppe.

Kurset vil i korte trekk gå ut på:

  • Vanntilvenning gjennom sang og lek, skape trygghet i vannet.
  • Lære å dykke, tørre å hoppe uti på dypt vann.
  • Lære å flyte.
  • Lære å komme seg fram ved egen hjelp med hodet enten over eller under vann.

Hvor langt den enkelte kommer , vil variere mye etter alder på barnet , og om det føler seg trygt i vannet eller ikke. 3-6 år gamle barn kan jo befinne seg i trassalderen. De vil bestemme selv og protesterer høylydt på «gode» forslag.

 

5-7 år   

Kurset vil i korte trekk gå ut på:

  • Vanntilvenning
  • Lære å dykke, tørre å hoppe uti på dypt vann, stupe.
  •  Lære å flyte, svømme på ryggen.
  • Lære svømmetak, rygg, bryst, crawl.
  • Litt livredning

Hvor langt den enkelte kommer vil variere mye etter alderen på barnet og om det føler seg trygt i vannet eller ikke.

For begge kurs er det  ingen krav til tidligere erfaring, men det er en forutsetning at barnet som skal delta har en voksen med seg ut i bassenget.

De barna som ønsker det kan få ta ferdighetsmerker underveis.

Anbefalte svømmebriller kan kjøpes på kurset.